úvodní stránka e-learning pro firmy stažení produktu o produktu o nás
o produktu
e-learning
nové generace!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stáhnout zdarma
Stáhněte si zdarma výukový software edu-learning pro Windows 7 a Microsoft Office a získejte přístup k demo lekcím.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doporučený výukový materiál pro ECDL Sylabus 5
Výukový software edu-learning svým rozsahem pokrývá modul M3 (Zpracování textu), M4 (Tabulkový procesor) a M6 (Prezentace) ECDL Sylabu verze 5.0. Pro dosažení všech znalostí požadovaných ECDL Sylabem 5.0 je nutné prostudovat také výuková témata v nápovědě aplikace.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O výukovém softwaru edu-learning

Výuková koncepce edu-learning

Vzdělávací koncepce je založena na zadávání úkolů, které uživatel provádí přímo ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu a jejich následné kontrole aplikací edu-learning. Na rozdíl od e-learningových aplikací založených na webové technologii, kde uživatel může provést pouze jednu akci, v aplikaci edu-learning pracuje uživatel přímo v reálném prostředí vyučované aplikace. Výjimku tvoří nové moduly Outlook 2010 a Windows 7, které pro výuku používají simulaci.

  • 1. Téma obsahuje výukový text shrnující znalosti a dovednosti potřebné pro splnění zadaného úkolu.
  • 2. Úkol obsahuje zadání včetně doporučeného postupu.
  • 3. Zadaný úkol se provádí přímo v dané aplikaci Microsoft Office Word, Excel nebo PowerPoint.
  • 4. Nápověda je souhrnem výukových témat celého modulu.

Popis modulu: Výuka Excel |  Výuka Word |  Výuka PowerPoint |  Výuka Outlook 2010 |  Výuka Windows 7
Seznam lekcí pro: Excel 2007, 2010 a 2013 |  Word 2007, 2010 a 2013 |  PowerPoint 2007, 2010 a 2013 |  Outlook 2010 |  Windows 7 |  Office 2003, XP a 2000


screenShot 3. Aplikace Microsoft Office 1. Téma 2. Úkol 4. Nápověda
Copyright © 2003-2017 EDU 2000 s.r.o. :: Design ATYP, s.r.o. TOPlist